W imieniu Zarządu i całego zespołu fundacji pragniemy serdecznie podziękować za tak liczny udział i wspólne świętowanie Jubileuszu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za stworzenie miłej atmosfery Jubileuszowego spotkania, za życzenia i wszelkie wyrazy uznania i życzliwości.

Ten szczególny dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy.