Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zainicjowała konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie” (edycja 2017).  Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ.

Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 35 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego. Analiza formularzy zgłoszeniowych pozwoliła Komisji Konkursowej wytypować do kolejnego etapu Konkursu 11 dobrych praktyk.  Na tym etapie odbywały się spotkania, których celem było bliższe  poznanie firmy oraz realizowanych przez nią dobrych praktyk w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Spotkania te były również doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń i zdiagnozowania potrzeb lokalnego biznesu.

Po spotkaniach Komisja podjęła się trudnego zadania wyboru laureatów. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum wraz z Regionalnym Ośrodkiem Ekonomii Społecznej przeprowadziła uroczystą Galę rozstrzygnięcia konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” oraz „Lubuski Włącznik – Lider biznesu społecznego”. Gala była także miejscem, w którym po raz pierwszy miały okazję poznać się podmioty ekonomii społecznej z biznesem wrażliwym społecznie. Każda z firm uczestniczących w konkursie otrzymała podziękowania oraz nagrody. Sponsorami nagród były podmioty ekonomii społecznej, które zaproponowały swoje produkty oraz usługi. Wyróżnione dobre praktyki zostały nagrodzoną także statuetkami, które wykonała spółdzielnia socjalna. Każda dobra praktyka zgłoszona do Konkursu została zaprezentowana w Katalogu Dobrych Praktyk na stronie Fundacji CSR Profit: http://csrprofit.com/katalog-dobrych-praktyk-csr

 

LAUREACI KONKURSU „Biznes Wrażliwy Społecznie”
Wyróżnienie za dobrą praktykę w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej:
 •  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze – dobra praktyka: Otwarte Działania Twórcze
 • Sela Sp. z o.o. – dobra praktyka: Edukując młodzież
 • SWISS KRONO sp. z o.o. – dobra praktyka: “Posadź drzewko ze SWISS KRONO”
 •  MB-PNEUMATYKA Sp. z o. o. – dobra praktyka: Obszar edukacyjny: współpraca z UZ, CKZiU w Sulechowie

 

Wyróżnienie za współpracę z podmiotem ekonomii społecznej -nagroda WSPÓLNA WARTOŚĆ:
 • LUG S.A – współpraca z Terenowym Komitetem Ochrony Praw
 • Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – współpraca z Uniwersytetem III wieku

 

Skład Komisji Konkursowej:
 • Magdalena Tokarska- Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
 • Karolina Dreszer – Smalec, członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum,wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie
 • Monika Robaszyńska – animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
 • Marta Górska- prezes Fundacji CSR Profit w Zielonej Górze
 • Agnieszka Krzaczkowska Kierownik Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Elżbieta Wozowczyk- Leszko, dziennikarka działu społecznego Polskiego Radia,Regionalna Rozgłośni w Zielonej Górze Radio Zachód S.A.
 • Łukasz Rut –  dyrektor ds. promocji i rozwoju, Park Technologiczny Interior Nowa Sól, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • dr hab., Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ- kierownik Pracowni Sieci Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski
 • Marek Cebula- burmistrz Krosna Odrzańskiego