Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe, na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od dnia 10 do 22 marca 2021 r. 24 marca 2021 r.


[Aktualizacja z dnia 19.03.2021 r.]

UWAGA! Ze względu na liczne prośby uczestników projektu, termin składania wniosków został przedłużony do środy 24 marca 2021 r.

O przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy mogą ubiegać się wyłącznie:

  • Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  • istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne,

uczestniczące w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!”, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy.

Szczegóły w załączniku:

>OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2021 (PDF) (otwiera się w nowej zakładce)" (otwiera się na nowej zakładce)”>>>OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2021 (PDF) (otwiera się w nowej zakładce)”

Wszystkie aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie “Do pobrania” w zakładce “Ośrodek”:

>> AKTUALNE PLIKI DO POBRANIA