Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że ze względu na liczne prośby uczestników projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”, termin składania wniosków został ponownie przedłużony, tym razem do 13 maja 2022 r., do godz. 14.00.

Pozostałe informacje dotyczące prowadzonego naboru pozostają bez zmian.

Zobacz: Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”