Dorota Mundry, kierowniczka działu komunikacji i PR w zielonogórskim oddziale Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA:

Naszą działalność górniczą realizujemy od lat w otoczeniu lokalnych społeczności w rejonie funkcjonowania Oddziału – a jest to pięć województw zachodniej i północnej Polski. Towarzyszyły jej zawsze działania na rzecz społeczności tego regionu, jeszcze zanim pojawiły się określenia „społeczne zaangażowanie biznesu”, czy „odpowiedzialność społeczna biznesu”. Od lat byliśmy i jesteśmy „dobrym sąsiadem”, który pomógł w naprawieniu drogi czy też w sfinansowaniu jakiegoś lokalnego przedsięwzięcia, wspierał instytucje kultury, nauki, kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia.

Dopiero w kolejnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa zaczęliśmy być bardziej świadomi jako firma i ta współpraca nabrała formalnych ram. W 2009 r. wprowadziliśmy w spółce strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Od tej pory w PGNiG świadomie łączymy pokazywanie tego, czym się zajmujemy z wspieraniem nauki, kultury, akcji społecznych, edukacji na poziomie lokalnym, wszędzie tam, gdzie pracujemy. Dbamy również o ochronę środowiska, o dialog społeczny, o naszych klientów i pracowników.

W obszarze zaangażowania społecznego i współpracy lokalnej realizujemy wiele projektów skierowanych do różnych grup. Przykładem jest projekt Otwarte Działania Twórcze, który zapoczątkował 13 lat temu Zespół Szkół Specjalnych w Zielonej Górze. Jego celem jest integracja z niepełnosprawnymi, nauka tolerancji i współpracy przez wspólną naukę i zabawę. Angażuje się w nie wiele różnych środowisk i instytucji, co roku dołącza ktoś nowy. W ramach projektu realizowane są m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, wyjazdy, happening z okazji Dnia Dziecka. Młodzież wykonuje wielkoformatowe prace inspirowane twórczością bajkopisarzy z różnych stron świata, z których powstaje wystawa prezentowana w naszym Salonie Wystaw.

Innym przykładem jest projekt „Górnik w przedszkolu/szkole”. Nasi pracownicy jako wolontariusze (ci, którzy lubią kontakt z dziećmi, mają stopień górniczy i galowy mundur) od siedmiu lat odwiedzają przedszkola i szkoły opowiadając o tym, jak powstała ropa naftowa i gaz ziemny, jak się je wykorzystuje, kim był Ignacy Łukasiewicz i dlaczego górnik naftowy nie schodzi pod ziemię. Nasz dział przygotowuje na te spotkania filmy, prezentacje, niespodzianki dla najmłodszych. W pierwszej edycji akcji wzięło udział 30 osób, w ubiegłym roku było ich już 130.

W tym roku realizujemy wspólnie z Przedszkolem nr 34 w Zielonej Górze projekt „Z Gazusiem przez świat”. Dzieci poznają kolejne kontynenty, kraje, kulturę, obyczaje, a spotkaniom tym towarzyszy nasza firmowa maskotka – Gazuś. Wiedzą z najmłodszymi dzielą się naukowcy i nasi pracownicy. W ostatnim spotkaniu o Afryce ekspertem była profesor Uniwersytetu z Bydgoszczy, dr hab. Halina Ratyńska, biolog, która opowiedziała dzieciom o roślinach, plemionach i pustyniach tego kontynentu.

Spotkania edukacyjne prowadzimy przez cały rok, włączamy się w realizację różnych pomysłów. Inicjatorami działań są instytucje (zewnętrzne), organizacje pozarządowe, innym razem nasz dział i pracownicy spółki. Prowadzimy też akcje krwiodawcze, którym towarzyszą różne wydarzenia, konkursy, pokazy.

Od 15 lat prowadzimy w siedzibie Oddziału Salon Wystaw. Jest to galeria non profit. Prezentujemy tu różne cykle tematyczne, np. „Ludzie z pasją podróżowania”, „Energia z pasji”, „Mistrz i uczeń”, mieliśmy tu obronę prac dyplomowych szkoły plastycznej. Udostępniamy szerokiej publiczności prace twórców lokalnych, podróżników, artystów. Prezentujemy pasje naszych pracowników: rzeźbę, malarstwo, prace na szkle, fotografie. Jedni podróżują, uprawiają różne sporty, inni jeżdżą na motocyklach, koleżanka prowadzi blog kulinarny. Zachęcamy naszych pracowników do pokazania tego, co robią poza firmą, a wielu ma się czym pochwalić…

Organizujemy też różne akcje skierowane do pracowników. Wspólnie zbieraliśmy na przykład nakrętki dla chorej Julki. Dzięki  temu rodzice mogli kupić dla niej wózek. W ramach akcji „Ciuch w ruch” gromadzimy używane ubrania po to, by wesprzeć jedno z zielonogórskich stowarzyszeń. Prowadzimy naszą firmową, bezpłatną i bezobsługową wypożyczalnię filmów i książek. Co roku pracownicy włączają się w „Szlachetną paczkę”. Organizujemy w ramach wolontariatu zbiórki i zajęcia dla domu dziecka, dla domu seniora… Wszystkie te działania na długo zostają w pamięci uczestniczących osób i uczą nas czegoś ważnego.

Przedstawiłam niektóre wydarzenia i akcje związane z zaangażowaniem na rzecz lokalnych społeczności. Ale można opowiadać o nich i o ich efektach zdecydowanie więcej. Zapraszam na stronę internetową: http://zielonagora.pgnig.pl/, gdzie nasze inicjatywy opisane są chronologicznie w zakładce: „zaangażowanie społeczne”. Zapraszam również do wizyty w Oddziale i naszym Salonie Wystaw.

Wysłuchała: Renata Wcisło

Cały miesięcznik do pobrania: PressES nr 7 – marzec 2017    Pobierz