W tym numerze piszemy, mówimy, przypominamy o możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji porządkowej – jeśli ma status organizacji pożytku publicznego. Z czym się on wiąże, kto i na jakich zasadach może go otrzymać – o tym dalej.

Przeczytacie m.in. o tym:

  • Czym jest organizacja pożytku publicznego?
  • Gdzie znaleźć organizacje OPP
  • Jak działają organizacje pożytku publicznego?

Lubuskie dobre praktyki:

  • Stowarzyszenie „Esquadra” z Gubina
  • Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

 

Cały miesięcznik do pobrania: PressES nr 18 – luty 2018 Pobierz