Do 30 czerwca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej czekają na zgłoszenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej i urzędów w VI edycji konkursu “Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Bezpośrednim celem Konkursu jest wybór:

a) trzech podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie;

b) trzech jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

Kandydatów można zgłaszać w dwóch kategoriach konkursowych:

I. PES W KORONIE

W powyższej kategorii aż trzech Laureatów zdobędzie tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Lidera Biznesu Społecznego, statuetkę oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na promocję i rozwój podmiotu.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: sam podmiot, który chce wziąć udział w konkursie, osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

II. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii II otrzyma tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz statuetkę.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: instytucje, ich pracownicy oraz podmioty ekonomii społecznej zadowolone ze współpracy z instytucją.

Ważną informacją jest to, że zarówno laureaci, jak i podmioty wyróżnione, w ubiegłorocznych edycjach, mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.es.lubuskie.pl.