Do końca września można zgłaszać podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu woj. lubuskiego do udziału w piątek odsłonie konkursu Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej.

Konkurs skierowany jest, w szczególności, do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego m.in.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych czy spółek non profit, a także centrów integracji społecznej. W konkursie mogą wziąć udział także jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostki podległe, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

W tym roku do udział mogą wziąć wszystkie podmioty z województwa lubuskiego. Również te nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach Lubuskiego Włącznika.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

I. Podmiot ekonomii społecznej w Koronie

kategoria przeznaczona dla PES które m.in. mimo trudnej sytuacji gospodarczej realizowały działania statutowe, lub/i wspierające społeczność lokalną w trudnym okresie pandemii. Troje laureatów otrzyma tytuł Lubuskiego Włącznika – Lidera Biznesu Społecznego, pamiątkową statuetkę oraz bon o wartości 10 000 zł na promocję i rozwój podmiotu.

II. Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej

kategoria przeznaczona jest dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. lubuskiego oraz ich jednostek podległych, które aktywnie wspieraja III sektor, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany, tj. zarówno podmiot, który chce wziąć udział w konkursie, osoba fizyczna lub dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie organizatora www.es.lubuskie.pl

Zgłoszenia można składać również w wersji papierowej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na końcu regulaminu konkursu – do pobrania na stronie www.es.lubuskie.pl