Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie z Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw Społecznych – 16 marca 2023 r., od godz. 10.30, Ruben Hotel w Zielonej Górze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli lubuskich przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości ubiegania się o środki przez podmioty ekonomii społecznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – tę część przedstawi Adam Misiaszek, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w koordynacji usług społecznych na poziomie województwa zaprezentuje Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W drugiej części zaprezentowane zostaną narzędzia oraz dobre praktyki w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez podmioty ekonomii społecznej. Dobrym przykładem z zakresu reintegracji prowadzonej przez Konsorcjum Przystań Mieniany podzieli się Justyna Czernij-Jezierska, prezeska Stowarzyszenia “Przystań” Mieniany. Z kolei doświadczenia Fundacji Pomocy Wzajemnej “Barka” z Poznania przedstawi Aleksandra Bereżnicka, specjalistka ds. reintegracji w Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej, Fundacji Pomocy Wzajemnej “Barka”.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest poniżej.
Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Na ewentualne pytania dotyczące spotkania klastra odpowiedzi udzielają:
Agata Fogel (a.fogel@fundacjacp.org, tel. 533 316 288) i Agata Karchut (a.karchut@fundacjacp.org, tel. 533 316 285).

Program spotkania
„Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych”
Zielona Góra 16 marca 2023 r.

Ruben Hotel, al. Konstytucji 3 maja 1a

10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Powitanie i wprowadzenie do spotkania
11.05 „Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027 – możliwości dla PES” Adam Misiaszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
11.35 „Rola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w koordynacji usług społecznych” Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze
12.05 Przerwa
12.25 „Narzędzia reintegracji wykorzystywane w podmiotach ekonomii społecznej na przykładzie Konsorcjum Przystań Mieniany” Justyna Czernij–Jezierska, Prezeska Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany
13.10 „Reintegracja społeczna i zawodowa w praktyce, na przykładzie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Aleksandra Bereżnicka, Specjalistka ds. reintegracji, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
14.00 Zakończenie spotkania