Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie z Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw Społecznych – 9 listopada 2022 r., od godz. 9.30, Ruben Hotel w Zielonej Górze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli lubuskich przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas wydarzenia przyjrzymy się najważniejszym aspektom wchodzącej w życie ustawy o ekonomii społecznej – tę część przedstawi Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych.

Kwestię nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w myśl przepisów ustawy o ekonomii społecznej omówi Aneta TomczykZastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności przedstawi Jakub Szewczyk z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest poniżej.
Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Na ewentualne pytania dotyczące spotkania klastra odpowiedzi udzielają:
Agata Fogel (a.fogel@fundacjacp.org, tel. 533 316 288) i Adam Szulczewski (a.szulczewski@fundacjacp.org, tel. 533 316 283).

Program spotkania
„Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych”
Zielona Góra 9 listopada 2022 r.

Ruben Hotel, al. Konstytucji 3 maja 1a

9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Powitanie i wprowadzenie do spotkania
10.15 „Ustawa o ekonomii społecznej – wybrane aspekty” Tomasz Schimanek – ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych
11.00 „Nadawanie statusu przedsiębiorstwa społecznego” Aneta Tomczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 „Ekonomia społeczna w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności” Jakub Szewczyk, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
12.30 – 13.00 Sesja pytań
13.00 Dyskusje w grupach i podsumowanie spotkania