Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie z Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw Społecznych – 15 grudnia 2022 r., od godz. 11.00, w Hotelu Grape Town (Park 79) w Zielonej Górze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli lubuskich przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

W pierwszej części spotkania poruszymy kwestię współpracy sektora społecznego z sektorem biznesu. O praktycznym wymiarze tej współpracy w kontekście CSR opowie dr Ewa Gałka – prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.
O liderach idealnych i nieidealnych opowie Małgorzata Bieniaszewska – przedsiębiorczyni, mentorka i właścicielka firmy MB Pneumatyka z Sulechowa.

Druga część wydarzenia będzie poświęcona finałowi konkursu “Biznes wrażliwy społecznie”. Tego dnia już po raz szósty poznamy lubuskie firmy, które angażują się lub wspierają w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest poniżej.
Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Na ewentualne pytania dotyczące spotkania klastra odpowiedzi udziela: Agata Fogel (a.fogel@fundacjacp.org, tel. 533 316 288).

Program spotkania
„Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych”
Zielona Góra 15 grudnia 2022 r.

Hotel Grape Town (Park 79), al. Wojska Polskiego 79

10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Powitanie i wprowadzenie do spotkania
11.15 „CSR współpraca NGO z biznesem. Praktyczny wymiar relacyjnej współpracy” dr Ewa Gałka – prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
11.45Lider (nie)idealnyMałgorzata Bieniaszewska – przedsiębiorczyni, mentorka, właścicielka firmy MB Pneumatyka sp. z o.o.
12.30 Wręczenie nagród w konkursie “Biznes wrażliwy społecznie”
14.00 Zakończenie spotkania