W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach “Wprowadzenie do design thinking – myślenie projektowe dla liderów”. Spotkanie odbędzie się 30 maja w godz. 9.30-14.30 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Laboratorium jest częścią III edycji Akademii Liderów Lokalnych organizowanej przez zielonogórski ROPS. Spotkanie poprowadzi Damian Dec – doświadczony trener i animator. Spotkanie dedykowane jest liderom organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, działaczom społecznym i samorządowym.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można przesyłać na adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl