Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla członków organizacji pozarządowych w szczególności Zarząd organizacji, osoby zajmujące się księgowością i kadrami w ngo z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.

FINANSE W PES

szkolenia dla członków NGO w szczególności Zarząd osoby zajmujące się księgowością i kadrami w ngo

 

06.04.2017 9:00-15:45 Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

„Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej – przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne” Do pobrania Justyna Bartosiewicz Formularz ELEKTRONICZNY
19.04.2017 12:00-18:35 Słubice

Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1

„Księgowość w PES poziom podstawowy” Do pobrania Justyna Bartosiewicz Formularz ELEKTRONICZNY
20.04.2017 9:00-15:45 Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

„Rachunkowość w PES poziom zaawansowany” Do pobrania Justyna Bartosiewicz Formularz ELEKTRONICZNY

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny.
2. Jednocześnie przed szkoleniem należy przesłać formularz nr 2 oraz dokumentację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) na adres s.swiderska@frdl.org lub fax: 68 419 90 98 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:
Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra
tel. 68 453 22 92,  531 104 272

3. Na szkolenie należy dostarczyć wypełniony załącznik nr 2 podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. Instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis
6. Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok – LUBUSKIE
7. Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r