Do 13 października potrwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” wraz z projektem „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Projekt programu wraz z informacjami dotyczącymi sposoby zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami z webinarium pt.: “Planowane zmiany w KPRES i ES w Programach Regionalnych w nowej perspektywie” zorganizowanym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: http://ozrss.pl/nagranie-webinarium-pt-planowane-zmiany-w-kpres-i-es-w-programach-regionalnych-w-nowej-perspektywie/