Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne dedykowanemu przedsiębiorstwom społecznym oraz podmiotom ekonomii społecznej, które zdecydują się ubiegać o status PS. Konsultacje trwają do 27 marca.

Projekt programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Uwagi ujęte w tabeli uwag można przesyłać na adres: jakub.szewczyk@mrips.gov.pl do 27 marca br.