W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszamy do udziału w konferencji “Jak rewitalizować? – od programowania do zmiany społecznej” 28 listopada 2017 r. od godz. 11.00 w Centrum Artystyczno-Kulturalnym “Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), uczelni, mediów, przedsiębiorców. Jej celem jest propagowanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie programowania i realizacji lokalnych programów strategicznych, które uwzględniają ekonomię społeczną. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania stanu prac nad lokalnymi dokumentami, które tworzą warunki rozwoju ekonomii społecznej, a także omówienia planowanych zmian w zakresie tworzenia lokalnych polityk publicznych. Założenia do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej przewidują zastąpienie wielu gminnych programów, których obowiązek tworzenia nakładają na samorząd ustawy, jednym Lokalnym Programem Rozwoju Społecznego.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie do dnia 22.11.2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 19 26.

 

Do pobrania:
Szczegółowy program konferencji (PDF)

Konferencja jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.