Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej – w tym w szczególności przedsiębiorstwa społecznej – do udziału w głosowaniu na znak graficzny identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne.

Znak graficzny wyłoniony w drodze głosowania internetowego będzie identyfikował wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskają status na podstawie ustawy o ekonomii społecznej – po jej wejściu w życie. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zapewni trwałe oddziaływanie i dynamiczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo społeczne będzie identyfikowane jako rzetelny partner o wyraźnych celach społecznych, co wpłynie pozytywnie zarówno na relacje z samorządem jak i biznesem.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA ONLINE

Głosowanie trwa do dnia 14 września br.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się 21 września 2022 r.