Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza w lutym cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych sprzedaży, reklamie i mediom społecznościowym w podmiotach ekonomii społecznej, w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników spółdzielni socjalnych i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, w szczególności osoby odpowiedzialne za sprzedaż w podmiotach ekonomii społecznej. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sylwią Świderską – specjalistką ds. procesu edukacyjnego tel. 68 453 22 92531 110 102, email: s.swiderska@frdl.org