Do 16 czerwca 30 czerwca podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021, który ma na celu wyróżnienie podmiotów łączących z powodzeniem działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

W ramach konkursu przewidziano pięć kategorii tematycznych:

  • Kategoria I. Debiut roku
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
  • Kategoria III. Sukces rynkowy
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, nagrodach oraz zasadach zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie internetowej konkursu znakjakosci.mrips.gov.pl

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Do pobrania: ATLAS „OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020” (PDF)