Bon na innowacje – spotkanie informacyjne. 18 października 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie OWES w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41 D/3.

Do udziału w spotkaniu szczególnie zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych, 

Temat spotkania „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, projekt realizowany z inicjatywy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej skierowany na wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP, którego celem jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje, umożliwiających dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych.

Specjaliści Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli przedstawią Państwu założenia inicjatywy na rzecz wsparcia przedsiębiorstw MŚP.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy kierować do doradcy biznesowego OWES Zielona Góra – Marcin Herma tel. 533 316 282, e-mail: m.herma@fundacjacp.org.