Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie “Społecznie Odpowiedzialny Biznes (CSR) – jak skutecznie i z korzyścią dla biznesu angażować się na rzecz społeczeństwa” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego, żarskiego, krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, żagańskiego, nowosolskiego i świebodzińskiego, którzy realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej lub pragną uzyskać wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Szkolenie będzie też miejscem wymiany doświadczeń i lokalnych praktyk.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej jako kluczowy obszar społecznej odpowiedzialności biznesu (m.in. formy i poziomy zaangażowania społecznego biznesu )
  • Tworzenie wspólnej wartości (Creating Shared Value) – współpraca biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi.
  • Dobre praktyki z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, w tym współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej

Termin i miejsce szkolenia:

05.12.2017 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze  ul. Dąbrowskiego 41D/3 w godzinach 9.00-15:45

Jak się zgłaszać?

Aby się zgłosić należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ELEKTRONICZNY.
Termin zgłoszeń: 30.11.2017 r.

Lub wypełniając:

i przesyłać na adres e-mail: m.robaszynska@fundacjacp.org

Prowadząca:

dr Marta Karwacka
Od 11 lat zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, na gruncie akademickim i praktycznym. . Jest autorką książki „Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Uczestniczyła w pracach grup roboczych w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw funkcjonującym przy Ministerstwie Gospodarki. Jest rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ekspertem ds. CSR. W ramach współpracy z firmą GoodBrand&Company/ Better pracowała dla takich Klientów jak: TK Maxx, KGHM, Kruszwica, PGNiG, Nestle, Henkel Polska, Grupa Żywiec, Fundacja Fundusz Współpracy. Wykłada na prywatnych uczelniach (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSB w Toruniu), prowadzi swoją firmę Sensa Sustainable Thinking.

Jest ekspertką Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz laureatką VIII edycji konkursu Verba Veritatis. Należy do społeczności konsultantów Goodbrand/BETTER i do zespołu redakcyjnego Kompendium CSR (branżowy dodatek do Rzeczpospolitej). Jej teksty ukazują się również w blogosferze BE.NAVIGATOR.

Dodatkowe informacje:

Osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny (Al. Niepodległości 16/9; Zielona Góra)
Tel. 68 453 22 09/ 531 110 102; mail: l.legutko@frdl.org

Monika Robaszyńska
Animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (ul. Dąbrowskiego 41D/3;Zielona Góra)
Tel: 533-316-284; m.robaszynska@fundacjacp.org

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.