Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenia marketingowe pn. Zarządzanie zespołem, które odbędzie się dn. 21.12.2022, w godz. 9.00-15.30 w siedzibie OWES ul. Dąbrowskiego 41a, Zielona Góra w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu  województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

W programie szkolenia: Pięć dysfunkcji w pracy zespołu oraz jak je przezwyciężać, profesjonalna komunikacja werbalna oraz niewerbalna w procesie budowania zespołu, wprowadzanie zmian w organizacji, współpraca w zespole, motywowanie członków zespołu, delegowanie zadań.

Trener: Marcin Jerzynek  – doradca marketingowy OWES Zielona Góra, trener, szkoleniowiec, HR Business Partner, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz IBD Business School.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: wypełnij formularz

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

Ilość miejsc ograniczona organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.