Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia “Fundraising w PES” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.

Szkolenie prowadzi Andrzej Pietrucha

Ekspert i stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Trener fundraisingu i marketingu dla NGO, autor kampanii i rozwiązań promujących regularną i świadomą filantropię osób indywidualnych oraz firm. Od szesnastu lat związany z organizacjami pozarządowymi: Fundacja Wspólna Droga, Fundacja ITAKA, Stowarzyszenie BORIS. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Program szkolenia: szkolenie trwa 8h dydaktycznych

1. Misja, wizja i tożsamość organizacji w kontekście pozyskiwania funduszy
2. Odpowiadanie na potrzeby darczyńców

  • stereotypy na temat marketingu
  • modele i narzędzia, które pomogą nam w budowaniu relacji z darczyńcami– segmentacja oraz model Igora Ansoffa
  • fundraisingowe korzyści ze stosowania w praktyce podejścia marketingowego

3. Fundraising – osoby indywidualne

  • czy można zbierać pieniądze na temat, którym zajmuje się moja organizacja?
  • opowiadanie historii w kontekście komunikacji z darczyńcami
  • apel do darczyńcy – jak napisać dobry list?
  • jak budować podstawowy przekaz fundraisingowy?
  • przegląd wybranych narzędzi i technik fundraisingowych.

4. Budowanie relacji z partnerami komercyjnymi

  • co to jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i do czego może się nam przydać?
  • źródła informacji o partnerach, przygotowanie oferty współpracy

5. Planujemy kampanię lub akcję związaną z pozyskiwaniem środków dla Twojej organizacji (rozpoczęcie procesu)- cele, grupy docelowe, działania, budżet i harmonogram

Terminy i miejsca szkoleń:

8.06.2017 r. w Zielonej Górze OWES Zielona Góra  ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3, w godzinach 10:30-17:30 Program
9.06.2017 r. w Krośnie Odrzańskim Urząd Miasta ul.Parkowa 1, w godzinach 9:00-15:45 Program

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń:
do 5.06.2017 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny:

-> Formularz zgłoszeniowy 8.06.2017 Zielona Góra
-> Formularz zgłoszeniowy 9.06.2017 Krosno Odrzańskie

2. Jednocześnie na szkoleniem należy dostarczyć  dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji: 

Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra
tel. 531 098 153 s.swiderska@frdl.org

3. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej. Regulamin projektu

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy nr 2
2. Deklaracja uczestnictwa nr 5
3. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis dla frdl
6. Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok – LUBUSKIE
7. Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r