Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 10 września szkolenie
„CSR- dialog społeczny oraz raportowanie danych pozafinansowych” zostało odwołane.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie „CSR- dialog społeczny oraz raportowanie danych pozafinansowych” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul.Gen. Dąbrowskiego 41d/3 Zielona Góra, https://goo.gl/znn6c8
Termin szkolenia: 10.09.2018 r. w godz. 9.00 – 15.45
Trener: Łukasz Makuch

Od lat zaangażowany w rozwój i promocję CSR. Blisko 5 lat spędził w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jako Koordynator ds. CSR oraz doradca. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego ds. ISO 26000. Jest ekspertem w konkursie Dobroczyńca Roku, członkiem Jury Konkursu Verba Veritatis. Koordynator polskiego przekładu Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych globalnie przez Global Reporting Initiative(GRI G3).

Autor publikacji w Harvard Business ReviewPolska, FORBES Polska, BRIEF, etc. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych kursów poświęconych tematyce CSR. Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy (Value BasedManagement) w Szkole Głównej Handlowej.

Ramowy program szkolenia:

„CSR- dialog społeczny oraz raportowanie danych pozafinansowych”

  • idea CSR
  • cele i zakres normy ISO 26 000
  • dialog społeczny, interesariusze i ich rola w CSR
  • raportowanie CSR – standardy raportowania oraz wymogi w zakresie ujawniania danych niefinansowych
REKRUTACJA:
Termin zgłoszeń: do 03.09.2018 r.
Zgłoszenia na szkolenie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny -> FORMULARZ ELEKTRONICZNY

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko
Specjalista ds. szkoleń tel. 68 45 32 209
e-mail: l.legutko@frdl.org
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra