Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia “Akcja 1%” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.

Szkolenie prowadzi Artur Gluziński

Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2016 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Ramowy program szkolenia:

• idea 1%
• aspekt formalno – prawny 1%- kto i do kiedy przekazuje 1%
• na co mogą być przeznaczone środki z 1%,
• metody i narzędzia dotarcia do podatników,
• przygotowanie kampanii społecznej,
• planujemy kampanię 1%, –
• co mogę zrobić w swojej organizacji?
• promocja OPP w mediach publicznych

Termin i miejsc szkolenia:

5.12.2017 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze Al. Niepodległości 16/9 Zielona Góra w godz. 9.00 – 15.45

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń:
do 30.11.2017 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny:

-> Formularz zgłoszeniowy 

2. Jednocześnie na szkoleniem należy dostarczyć  dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji: 

Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra
tel. 531 098 153 s.swiderska@frdl.org

3. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej. Regulamin projektu

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy nr 2
2. Deklaracja uczestnictwa nr 5
3. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis dla frdl
6. Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok – LUBUSKIE
7. Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r