Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze wraz z partnerem Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza w marcu na bezpłatne szkolenia pn. „Praktyczne aspekty stosowania klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes!” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zamówieniami publicznymi z terenu województwa lubuskiego w powiatach: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, nowosolski, świebodziński, żagański oraz miasto Zielona Góra.

Terminy szkoleń (jeden termin do wyboru):

  • 4.04.2023 r;
  • 5.04.2023 r.

Miejsce szkoleń: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 16/9.
Wszystkie szkolenia w godz. 8.30 – 15.00.

Trener: Tomasz Kowalewski specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: FORMULARZ ELEKTRONICZNY
  2. Na szkolenie proszę dostarczyć wypełnione podpisane przez osoby upoważnione w urzędzie załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy podmiot i załącznik nr 5. Deklaracja uczestnictwa podmiot
  3. W dniu szkolenia na Sali poprosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z regulaminem projektu: dokumenty uczestnika: załącznik 1 i załącznik 4

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Iwoną Szablewską tel. 693 128 557.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia dokumentów na miejscu przed rozpoczęciem szkolenia.

Co zapewniamy:

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Poczęstunek
  3. Certyfikat ze szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu “Rozkręcamy społeczny biznes! (PDF)

Załączniki do pobrania: