Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla członków organizacji pozarządowych w szczególności Zarząd organizacji, osoby zajmujące się księgowością i kadrami w ngo z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.

Na szkolenie 15.09.2017 w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby ze spółdzielni socjalnych.

FINANSE W PES

szkolenie dla członków NGO w szczególności Zarząd osoby zajmujące się księgowością i kadrami w ngo

Data szkolenia

godzina

Miejsce

Temat

Program

Trener

Formularz zgłoszeniowy

14.09.2017

9:00-15:45

Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

“Księgowość w PES poziom podstawowy”

Do pobrania

Justyna Bartosiewicz

Formularz ELEKTRONICZNY

15.09.2017

9:00-15:45

Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

„Rachunkowość w PES poziom zaawansowany”

Do pobrania

Justyna Bartosiewicz

Formularz ELEKTRONICZNY

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny. Rekrutacja do 11.09.2017 r.

2. Jednocześnie przed szkoleniem należy przesłać formularz nr 2 oraz dokumentację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) na adres lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Sylwia Świderska FRDL Ośrodek Regionalny Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra

3. Na szkolenie należy dostarczyć wypełniony załącznik nr 2 podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

 

Pliki do pobrania:

Osoba do kontaktu:

Sylwia Świderska
Specjalista ds. procesu edukacyjnego
tel. 531 098 153
s.swiderska@frdl.org