Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne “Akcja ekonomizacja!”.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16.30 w siedzibie ośrodka przy ul. Dąbrowskiego 41d/3 w Zielonej Górze.

Jeśli myślicie o wzmocnieniu Waszej organizacji poprzez:

  • usamodzielnienie się od środków publicznych i rozpoczęciu działalności odpłatnej lub gospodarczej,
  • utworzenie spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego,
  • pozyskanie dotacji na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  • skorzystanie z oferty szkoleniowej OWES,

To przyjdźcie na spotkanie i dowiedzcie się więcej o bezpłatnym wsparciu i ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Miejsce spotkania:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 41d/3 (wejście od podwórza Urzędu Miasta lub od ul. Jeleniej).

Prosimy o potwierdzenie udziału do 22 lutego, tel. 533 316 283, e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org.