Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenia „Marketing w mediach społecznościowych – jak robić to skutecznie” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników spółdzielni socjalnych i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, w szczególności osoby odpowiedzialne za sprzedaż w podmiotach ekonomii społecznej. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Data szkolenia: 10.07.2018 w godzinach 9.00-15:45.

Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba FRDL, al. Niepodległości 16/9 (III piętro).

Trener: Przemysław Zieliński – specjalista ds. marketingu

Ramowy program szkolenia:

  • Facebook – fanpage marki i firmy
  • Zasady tworzenia postów na Facebooku
  • Twitter i jego potencjał
  • YouTube – filmy reklamowe i wirusowe
  • Pinterest – jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów
  • Blogi – biznesowe zastosowanie bloga

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny -> FORMULARZ ELEKTRONICZNY

2. Na szkolenie należy dostarczyć dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Sylwia Świderska

FRDL Ośrodek Regionalny

Al. Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra

tel. 68 453 22 09/ 531 110 102, email: s.swiderska@frdl.org

3. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy nr 2
2. Deklaracja uczestnictwa nr 5
3. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis dla frdl
6. Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok – LUBUSKIE
7. Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r

 

Rozmiar czionki
Kontrast