Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej – poziom podstawowy” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych w szczególności Zarząd organizacji, osoby zajmujące się księgowością i kadrami w NGO z województwa lubuskiego (powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra).

Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.

Szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Zakres tematyczny szkolenia: „Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej – poziom podstawowy”

a) Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych.
b) Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
c) Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.d) d)Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych.
e) Dokumentowanie operacji księgowych.
f) Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych.
g) Opodatkowanie organizacjach pozarządowych.

Termin i miejsce szkolenia:

19.04.2017 r. w Słubicach (Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice,  w godz. od 12.00 do 18.35)

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń:
12.04.2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: WYPEŁNIJ TU
2. Jednocześnie przed szkoleniem należy przesłać dokumentację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) na adres s.swiderska@frdl.org lub fax: 68 419 90 98 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:
Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis
5. Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok – LUBUSKIE
6. Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r