Szkolenia

Oferujemy szkolenia, które pozwolą nabrać wiedzy i ułatwią rozwiązywanie problemów, które dotykają nie tylko przedsiębiorstwa społecznego.

Wzmocnienie procesu animacji

&

Wzmocnienie procesu inkubacji

Wzmocnienie procesu profesjonalizacji

Prowadzimy szkolenia wzmacniające:

1. Proces animacji w zakresie:

 • stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych: wykorzystanie klauzul w PZP (korzyści dla jst ze stosowania klauzul społ.), inwestowanie odpowiedzialne społecznie, klauzule społeczne w praktyce, przygotowanie oferty;
 • wspierania lokalnych liderów oraz tworzenia i prowadzenia PES, m.in.: powołanie PES i PS, prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES, aspekty prawne, finansowe oraz rachunkowe działalności w sferze ES, zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym;
 • wspierania osób wykluczonych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: ABC przedsiębiorczości społecznej.

2. Proces inkubacji w celu:

 • nabycia wiedzy niezbędnej do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw społecznych:
  • Prawne aspekty prowadzenia i zakładania PS
  • Zarządzanie i finanse w PS
  • Sprzedaż i marketing w PS
  • Czynniki sukcesu PS

3. Proces profesjonalizacji istniejących PES w zakresie:

 • m.in. zarządzania, planowania strategicznego, zarządzania finansowego, zasobami, marketingiem, budowania powiązań kooperacyjnych, profesjonalizacji działalności;
 • rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w PS) potwierdzone egzaminem zewnętrznym (bon o wartości do 6000zł).

Szkolenia wspiera Specjalistka ds. procesu edukacyjnego:

Sylwia Świderska

E-mail: cy5zd2lkZXJza2FAZnJkbC5vcmc=Tel.: 68 453 22 92

 

AKTUALNE SZKOLENIA:

FINANSE W PES

szkolenie dla członków NGO w szczególności Zarząd osoby zajmujące się księgowością i kadrami w ngo

Data szkolenia

godzina

Miejsce

Temat

Program

Trener

Formularz zgłoszeniowy

14.09.2017

9:00-15:45

Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

„Księgowość w PES poziom podstawowy”

Do pobrania

Justyna Bartosiewicz

Formularz ELEKTRONICZNY

15.09.2017

9:00-15:45

Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

„Rachunkowość w PES poziom zaawansowany”

Do pobrania

Justyna Bartosiewicz

Formularz ELEKTRONICZNY

Rozmiar czionki
Kontrast