Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie z „CSR – jako narzędzie rozwoju pracowników i firmy” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul.Gen. Dąbrowskiego 41d/3 Zielona Góra, https://goo.gl/znn6c8
Termin szkolenia: 27.06.2018 r.
Trener: Łukasz Makuch

Od lat zaangażowany w rozwój i promocję CSR. Blisko 5 lat spędził w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jako Koordynator ds. CSR oraz doradca. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego ds. ISO 26000. Jest ekspertem w konkursie Dobroczyńca Roku, członkiem Jury Konkursu Verba Veritatis. Koordynator polskiego przekładu Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych globalnie przez Global Reporting Initiative(GRI G3).

Autor publikacji w Harvard Business ReviewPolska, FORBES Polska, BRIEF, etc. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych kursów poświęconych tematyce CSR. Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy (Value BasedManagement) w Szkole Głównej Handlowej.

Ramowy program szkolenia:

CSR – jako narzędzie rozwoju pracowników i firmy

  • idea CSR
  • budowa wartości organizacji przez CSR
  • cele i zakres normy ISO 26 000 w obszarze pracowniczym
  • elementy strategii HR w obszarze CSR
  • wolontariat pracowniczy oraz inne rozwiązania w zakresie angażowania pracowników
REKRUTACJA:
Termin zgłoszeń: 22.06.2018 r.
Zgłoszenia na szkolenie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny -> FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Lidia Legutko
Specjalista ds. procesu edukacyjnego
tel. 68 453 22 09/ 531 110 102
l.legutko@frdl.org

FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.