Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek powstało w 1994 roku z potrzeby niesienia pomocy i wsparcia kobietom po chorobie nowotworowej piersi.  W chwili obecnej stowarzyszenie skupia około 100 osób z Zielonej Góry i okolic.

Zielonogórskie Amazonki działają na wielu płaszczyznach takich jak: rehabilitacja, psychoterapia, integracja, profilaktyka, edukacja i wolontariat. W stowarzyszeniu Panie wspierają się wzajemnie w przekształcaniu swojej słabości w siłę, która pomaga walczyć o odzyskanie zdrowia, sprawności fizycznej oraz równowagi psychicznej. Swoją postawą pokazują, że można pokonać chorobę, zminimalizować skutki leczenia, odnaleźć się na nowo w życiu i jeszcze pomagać innym.

Kontakt:
ul. Waryńskiego 1A
65-182 Zielona Góra
Tel.: 68 327 21 86
amazonki.zgora@wp.pl
www.amazonki.zgora.pl
facebook.com/Zielonogórskie-Stowarzyszenie-Amazonek

 

Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek