Stowarzyszenie “Zielona Góro Zacznij Biegać” to grupa biegaczy pasjonatów, która przygotowuje ludzi nigdy niebiegających, do przebiegnięcia swoich pierwszych 30 minut bez zatrzymywania się. W związku z tym organizuje między innymi bezpłatne 6-cio tygodniowe spotkania biegowe dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic. “Wychowankowie” wypuszczani są potem na głęboką wodę i wspierani w ich pierwszych startach.
Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie. Realizowane jest to poprzez organizowanie imprez sportowych. 

Stowarzyszenie “Zielona Góro Zacznij Biegać”
ul. Armii Ludowej 4
65-245 Zielona Góra

tel. 508 859 401
stowarzyszenie@zgzb.pl
www.zgzb.pl
facebook.com/zgzacznijbiegac

Stowarzyszenie "Zielona Góro Zacznij Biegać"