Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze działa od prawie 17 lat zrzeszając około 50 rodzin z całego województwa niosąc wszechstronną pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z Zespołem Downa, osobom zagrożonym marginalizacją społeczną oraz ich rodzinom lub prawnym opiekunom. Organizują i prowadzą działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną, kulturalną, integracyjną i rekreacyjną dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa. W ramach Stowarzyszenia działa Grupa Wsparcia Dla Rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich dziecko ma Zespół Downa.

Kontakt:
Os. Pomorskie 10b/4
65-548 Zielona Góra
Tel.: 603 217 620
603 192 191
zespoldowna@op.pl
zespoldowna.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze