Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zostało powołane w 2004 r. Jest członkiem zwyczajnym Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, członkiem Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” z siedzibą w Zaborze.

 

W 2005 roku Stowarzyszenie założyło Społeczną Szkołę Podstawową dla klas I-III, a od 2006 działalność oświatowa została rozszerzona o oddział przedszkolny, dla którego było organem prowadzącym do 2015 r. Stowarzyszenie prowadzi przygotowania do uruchomienia przedszkola w miejscowości Przytok, gmina Zabór.

Poza prowadzeniem placówki oświatowej stowarzyszenie przez okres swej działalności zrealizowało 52 projekty korzystając ze środków zewnętrznych na wsparcie działań kierowanych do różnych grup wiekowych. Działania objęte projektami zakładały organizację zimowego i letniego wypoczynku oraz wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych nieodpłatne cykliczne spotkania i warsztaty tematyczne  w zakresie: rękodzieła, kulinariów, florystyki, dekupażu itp.

Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana aktywizacja i integracja społeczności lokalnej na terenie Gminy Zabór.

 

Kontakt:
Droszków, ul. Słoneczna 6
66-003 Zabór
zofia.kulikowska@neostrada.pl
facebook.com/stowarzyszeniedroszkow

 

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa