Spółdzielnia Socjalna Zakład Usług Komunalnych i Kopalnianych zajmuje się usługami sprzątania budynków i utrzymania czystości terenów zewnętrznych. Realizują również usługi wiertnicze i pozyskiwanie materiałów z gleby do badań.

Spółdzielnia Socjalna Zakład Usług Komunalnych i Kopalnianych
Wędrzyn 12/4a
69-211 Wędrzyn
tel.:504257855E
mail: zukik.biuro@gmail.com

Dalej Razem Sp.z o.o.