Głównym celem Spółdzielni jest reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym aktywizację zawodową.

Działania Spółdzielni skierowane są na tworzenie więzi i integrację społeczną co w dużym stopniu sprzyja odbudowaniu umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Dzięki atmosferze wzajemnego szacunku i pomocy w każdym z członków wzrasta motywacja do dalszego rozwoju.

Nową marką Spółdzielni jest marka cuda-wianki.pl

Spółdzielnia działalność prowadzi na wielu płaszczyznach:
Nadruki – pełnokolorowy druk UV na gadżetach, personalizowane obrazy i wielobarwne plakaty.
Drewniane dekory – dekoracje okazjonalne z płyt mdf, ; niemalowane jak i pomalowane farbą akrylową.
Strony www –  strony internetowe z systemem zarządzania treścią.

Spółdzielnia Socjalna „Centrum Aktywizacji Zawodowej”
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 20A
65-021 Zielona Góra
tel. +(48) 531 232 875
www.cuda-wianki.pl

Spółdzielnia Socjalna „Centrum Aktywizacji Zawodowej”