Fundacja Pałac Bojadła prowadzi usługi cateringowe w historycznych pomieszczeniach kuchennych barokowego pałacu. 

Fundacja Pałac Bojadła
ul. Kościelna 1,
66-130 Bojadła
tel. +48 664 800 342
mail: fundacja@palacbojadla.org
fb: Fundacja Pałac Bojadła

Fundacja Pałac Bojadła