Fundacja Otwarty Umysł prowadzi edukację domową 2.0 czyli: “szkoła, która nie jest szkołą”.
Oferujemy:  brak dzwonków lekcyjnych, ani podziału na 45-minutowe zajęcia. Nie ma ocen, zadań domowych, kartkówek oraz innych tego typu rzeczy, które mogą doprowadzić do podziału między dziećmi. Praca jest dostosowana do potrzeb i tempa każdego dziecka, różnowiekowe klasy, Uczniowie mają swoje zadania, m.in. dbać o porządek, ekologię i faunę. Realizujemy Podstawę Programową wymaganą przez ministerstwo edukacji narodowej w szkołach. Nasi podopieczni zaliczają kolejne klasy i egzaminy (8-klasisty oraz maturę). Proces dydaktyczny jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Nie chodzi o odhaczenie wymaganych treści, ale by podopieczny faktycznie coś zrozumiał i nauczył się. Naszym celem jest obudzenie w uczniach ciekawości, chęci eksploracji świata, dociekania i stawiania kolejnych pytań.  Mamy za zadanie wykształcić w nich samodzielność, odpowiedzialność oraz uruchomić ich własną kreatywność. Jest za to bardzo dużo zajęć praktycznych – manualnych przydatnych w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Jest sporo wiedzy praktycznej oraz ciekawej nie tylko z punktu realizacji podstawy programowej, ale także z punktu widzenia dorosłej osoby. Jest dużo ruchu, zabaw i atrakcji, nie tylko w murach szkoły ale także na świeżym powietrzu, a w to wszystko są sprytnie przemycone i wplecione cenne treści.

 

Fundacja Otwarty Umysł
65-001 Zielona Góra
ul. Wyczółkowskiego 6,
mail: biuro@fundacjaotwartyumysl.pl
tel. 664 988 700

Fundacja Otwarty Umysł