Fundacja Joanny Brodzik „Opiekun Serca”  powstała w grudniu 2015 roku. Celem fundacji jest pozyskiwanie i dysponowanie środkami dla organizacji, możliwości poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i młodych ludzi wchodzących w życie zawodowe i szukających dla siebie dającego satysfakcję miejsca na rynku pracy. Zapobieganie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, oraz jednocześnie podnoszenie kwalifikacji i zapobieganie bezrobociu w środowisku młodych ludzi z regionu Zielonogórskiego.

 

Kontakt:
ul. Krośnieńska 1B /5
65-001 Zielona Góra
fundacja@opiekunserca.pl
www.opiekunserca.pl
facebook.com/OpiekunSerca

Fundacja Opiekun Serca