Fundacja od A do Z to zespół aktywnych osób, którzy oferują aktywizację społeczno – zawodową. Specjalizują się w doradztwie i coachingu kariery, warsztatach rozwojowych i psychologicznych oraz ekonomii społecznej. Odkrywają umiejętności, cechy, zainteresowania, które warto wykorzystać w pracy i w życiu. Pomagają wydobyć potencjał, który na życiowych zakrętach został uśpiony lub zapomniany. Pracują z osobami bezrobotnymi i poszukującymi zatrudnienia, z absolwentami szkół i studentami. Pomagają dorosłym, młodzieży i dzieciom w zależności od potrzeb.

Główne cele statutowe Fundacji to:
– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego;
– promocja przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości oraz edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży;
– działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kontakt:
Stajenna 12
65-544 Zielona Góra
az@fundacja-az.org

Fundacja od A do Z