Fundacja GOEL powstała z potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez rozwijanie usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy Czerwieńsk. Fundacja realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w zakresie wyrównywania szans tych osób i rodzin.

Fundacja GOEL zrzesza wolontariuszy i zatrudnia asystentów w celu zabezpieczenia potrzeb osób zależnych i niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia, prowadzi kursy i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy. Dla wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
W ramach działań fundacji można skorzystać z usługi bezpłatnej opieki wytchnieniowej, by zregenerować siły i odpocząć. To świadczenie doraźnej, czasowej pomocy, w celu zapewnienia Tobie wsparcia. Umożliwi Ci to podjęcie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Fundacja GOEL
ul. Słoneczna 5
66-016 Czerwieńsk
mail: goel.fundacja@gmail.com
tel. 729 851 516

Fundacja Goel