eChallenge Foundation wykorzystuje potencjał osób w spółce eChallenge pracujących na rynku informatycznych od ponad 16 lat.  eChallenge Foundation popularyzuje idee kształcenia przez całe życie, popularyzuje naukę i edukację, rozwija zainteresowania nauką jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć, popularyzuje wiedzę z obszaru nowych technologii, wykorzystywania języków obcych w życiu szkolnym, prywatnym i dalszym zawodowym, podnosi poziom wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, tworzy i wyrównuje szanse edukacyjne, możliwości rozwoju i samorealizacji.

Jako Fundacja wprowadzamy dzieci i młodzież w świat informatyki łącząc to z kompetencją języka obcego poprzez: wykłady online z zagranicznymi podmiotami umożliwiające poszerzenie wiedzy nt.: kultury, organizacji danych przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, kontaktów międzyludzkich i wykorzystania zdolności interpersonalnych w pracy grupowej.

eChallenge Foundation
65-001 Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 16/3
mail: biuro@foundation.echallenge.pl
tel. 48 667 303 809

eChallenge Foundation