Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji “Stella Polaris” powstało z inicjatywy kilkunastu artystów oraz animatorów kultury, którzy chcieli stworzyć płaszczyznę działań artystyczno-kulturalnych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie kieruje działania przede wszystkim do społeczności lokalnej, starając się pogłębiać dialog społeczny, zgodny z poszanowaniem odrębności i odmienności kulturowej oraz wolności obywatelskiej.

Organizacja zrzesza lokalnych artystów, animatorów kultury oraz kuratorów projektów, którzy w ramach pracy społecznej (żaden z członków nie pobiera wynagrodzenia za pracę w ramach Stowarzyszenia) starają się poprzez działania edukacyjne, kulturalne i artystyczne kształtować i zmieniać podejście mieszkańców Sulechowa do kultury i sztuki.

Kontakt:
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji “Stella Polaris”
ul. Armii Krajowej 40/4
66-100 Sulechów
sekretariat@stellapolaris.org.pl
www.stellapolaris.org.pl
facebook.com/stowstellapolaris

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”