Fundacja Lubuskie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Rytmy Żywiołów  specjalizuje się w rejsach jachtem pomiędzy portem macierzystym w Cigacicach, a innymi nadodrzańskimi miejscami/miejscowościami (np. Pomorsko, Brody, Czerwieńsk, Las Odrzański, Dolina Obrzycy).
Ponadto istnieje możliwość czarterowania jachtu lub skorzystania z noclegów na jednostce. Fundacja prowadzi również warsztaty bezglutenowe.

Fundacja Lubuskie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Rytmy Żywiołów
ul. Witosa 25A
66-003 Zabór
tel. 603 519 889
mail: festiwal@rytmyodry.art
fb: rytmyodry

 

 

Fundacja Lubuskie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Rytmy Żywiołów