Fundacja Edukacji M.Montessori Ziarenko Wielkości powołała placówkę przedszkolną, opartą na metodzie Montessori. Oferowane usługi są skierowane do rodziców dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Zasięg działalności to miasto Zielona Góra i okolice. W placówce stawia się na indywidualność każdego dziecka, na szacunek i zrozumienie, celem jest wspieranie dziecka zdolnego świadomie dokonywać wyborów. Pedagogika Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. Przedszkole działa na ul. Bankowej 10 w Zielonej Górze.

Językowe Przedszkole Montessori Ziarenko Wielkości.
ul. Bankowa 10
65-049 Zielona Góra
tel.: 500 106 703

Fundacja Edukacji M.Montessori Ziarenko Wielkości