Warsztat Terapii Zawodowej w Żarach powstał w 2005 roku. Celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika oraz do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku społecznym. W warsztacie rehabilitowanych jest ok. 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w pracowniach: gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, rękodzieła, poligraficzno – informatycznej, krawiectwa i haftu oraz stolarskiej.

Kontakt:
WTZ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
ul. Bohaterów Getta 19
68-200 Żary
Tel. 68 475 56 04, 512 367 315
wtz@mops.zary.pl

Warsztat Terapii Zawodowej w Żarach