Fundacja “Zielony Dom” stworzyła zagrodę edukacyjną, której celem jest edukacja w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także w zakresie przetwórstwa płodów rolnych oraz świadomości ekologicznej i konsumenckiej. W Zagrodzie można zobaczyć zwierzęta gospodarskie (króliki, drób, kozy, barany itp.) i uprawy roślinne (ekologiczny ogródek ziołowy), przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży. Fundacja „Zielony Dom” zajmuje się organizacją zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów językowych, warsztatów muzycznych oraz zajęć artystycznych, także organizacją rodzinnych imprez okolicznościowych.

Fundacja „Zielony Dom”
ul. Pszenna 13
65-012 Zielona Góra
tel. 513 037 682
http://www.zielonydom.org.pl/

Fundacja „Zielony Dom”