Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na na spotkanie „Współpraca się opłaca- jak skutecznie budować partnerstwa lokalne”. Spotkanie dedykowane jest w szczególności dla liderów lokalnych, społeczników, osób które interesują się budowaniem współpracy pomiędzy organizacjami, samorządem, biznesem.

Miejsce i termin:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, (sala konferencyjna)
22.06.2018 r. godz. 10:00 – 14:00

Podczas spotkania:

  • Przedstawione zostaną skuteczne narzędzia pozwalające budować wielosektorowe partnerstwa lokalne
  • Zaprezentowane zostaną dobre przykłady działających partnerstw, skutecznie wpływających na rozwój społeczności lokalnej

Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu budowania skutecznych partnerstw lokalnych podzieli się z uczestnikami Jadwiga Olszowska-Urban

Jadwiga Olszowska – Urban – ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy  i komunikacji społecznej, Certyfikowany Trener  Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA,  Krajowy Koordynator Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce 2002 – 2004,  Ekspert Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski  2000 – 2017. W latach  1999 – 2017 zrealizowała jako trener/ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej, doradca zawodowy  ok. 5200 godzin szkoleniowo – warsztatowych aktywizujących społeczności lokalne w rozwoju społeczno – gospodarczym dla ok. 9200 osób. Prowadzi  w gminach i powiatach na terenie Polski  warsztaty Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Rynku Pracy i Lokalnego Ożywienia Społeczno – Gospodarczego, warsztaty strategiczne  w ramach tworzenia strategii rozwoju gmin i powiatów oraz warsztaty dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i tworzenia podmiotów ES metodą  warsztatową – partycypacyjną  w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. Ma duże doświadczenie praktyczne w budowaniu partnerstw międzysektorowych w społecznościach. Posiada doświadczenia w pracy w Międzynarodowej Sieci Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu Programu Partnerstwa Lokalnego na Ukrainie, w Polsce, Macedonii, Rumunii, Bułgarii i Węgrzech na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego, rozwoju  rynku pracy i wzmacniania konkurencyjności  przedsiębiorstw.

Aby się zgłosić na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online.

Osoba do kontaktu:

Monika Robaszyńska

(tel. 533 316 284, e-mail: m.robaszynska@fundacjacp.org)

Rozmiar czionki
Kontrast